Tunatarwa: Ya Kai Dan Uwa Mai Girma

YA KAI ƊANUWA
MAI GIRMA

✿ Ka ajiye wayarka
    ka yi shirin tafiya
    Masallachi.

✿ Ka zauna ka
    saurari huɗuba
    cikin nutsuwa

✿ Ka yi sani, idan
    Liman yana
    huɗuba, kai ko
    kana surutu, to
    fa baka da
    Juma'a

✿  Ko da ko hana
     wani surutu ko
     aikata wani aiki
     kai ma ka kayi
     Laghawu.

              via
DARUL📚ULOOM

Comments

Popular posts from this blog

Sahabbai 12 da aka fi ruwaito hadisan Annabi S.A.W. daga garesu

Tarihin Sahabbai Mata 3: Ummu Adiyya Al-Ansariyya

Sharhin Littafin Arbaeenan Nawawi - Tarihin Imam anNawawi